<<< povratak na pocetnu stranicu

Udruženje za zaštitu od požara i zaštitu okoliša/životne sredine“MALI VATROGASCI“
je osnovano 03.07.2012.godine u Sarajevu. Upisano je u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.
Udruženje su osnovali:
Hrković Adem – strukovni  ing. ZOP-a;
Bojčić Nermin – strukovni  ing. ZOP-a-specijalista;
Zahiragić Hajrudin- strukovni  ing. ZOP-a-specijalista i
Ćorović Dževad – profesor geografije.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

        1. Podrška, razvoj i unapređivanje zaštite od požara i zaštite okoliša/životne sredine;

        2. Aktivnosti i rad sa djecom u cilju sticanja sposobnosti za uočavanje opasnosti od požara i drugih opasnosti usljed vatre, mjera zaštite, negativnih uticaja na okoliš/životnu sredinu, elementarni nepogoda i sličnih nesreća;

        3. Zalaganje u incijativama i kampanjama vazanim za primjenu međunarodnih standarda u oblasti zaštite od požara, zaštite okoliša/životne sredine, jačanja svjesti o značaju ekoliogije,te povećanju energetske efikasnosti;

        4. Učešće i podrška u izradi i implementaciji projekata u oblasti zaštite od požara, zaštite okoliša/životne sredine i povećanju energetske efikasnosti;

        5. Prati razvoj savremenih naučno-tehničkih dostignuća iz okvira djelatnosti Udruženja, te predlaže primjenu pozitvnih iskustava;

        6. Organizovanje okruglih stolova, prezentacija, seminara, sajmova treninga,kurseva i konferencija radi realizacije ciljeva Udruženja;

        7. Izdavanje knjiga, magazina, brošura, stručne literature i drugih publikacija radi ostvarenja ciljeva udruženja, u skladu sa Zakonom;

        8. Saradnja sa državnim organima na svim nivoima vlasti, drugim institucijama, ustanovama i pravnim licima radi ostvarivanja zajedničkog cilja i interesa;

        9. Organizovanje društvenih aktivnosti za potrebe članstva (kulture,zabavne, sporetske i druge aktivnosti);

        10. Stručno osposobljavanje članova, građana, pravnih lica i lica zaposlenih u organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini Iz oblasti zaštite od požara i zaštite okoliša/životne sredine;

        11. Razmjena iskustava sa srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu;