<<< povratak na pocetnu stranicu

 

Projekat „Vatrogasci naši prijatelji“

„Mali vatrogasci“ (Vatrogasci naši prijatelji) je projekat stručnih lica Udruženja za zaštitu od požara i zaštitu okoliša /životne sredine“Mali vatrogasci“. „Mali vatrogasci“ kao pilot projekat je iniciran u saradnji sa Vatrogasnim savezom Kantona Sarajevo, a nastavlja da se implementira pod nazivom „Vatrogasci naši prijatelji“ od strane udruženja za zaštitu od požara i zaštitu okoliša /životne sredine“Mali vatrogasci“.
Partner projekta je SAVE THE CHILDREN  i konsultant projekta MINISTARSTVO SIGURNOSTI BIH- SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Cilj projekta: Edukacija djece, uzrasta od prvog do petog razreda osnovne škole,o zaštiti od požara.

Zadaci projekta:
 Obrazovni:
Upoznavanje djece sa situacijama koje dovode do požara, važnim telefonskim brojevima, upoznavanje sa zanimanjem „vatrogasac“ i vatrogasnom opremom.

Funkcionalni:
Preventivno djelovanje u zaštiti od požara, pravilno reagiranje u slučaju požara.

Odgojni:
Razvijanje svijesti o poštivanju pravila i važnosti poznavanja S.O.S.brojeva telefona.(brojevi telefona koji se koriste samo u slučaju hitnosti).
Do sada  projekat „Mali vatrogasci“ sada novi naziv sa istom temom „Vatrogasci naši prijatelji“ je kao pilot projekat obišao devet osnovnih škola u Kantonu  Sarajevo. Predavanja  u svih devet škola koje smo obišli  su ostvarila pozitivne reakcije kod djece i nastavnog osoblja. Djeca su bila zainteresovana i interaktivno učestvovala u predavanju, tako da nam je u pojedinim školama bio nedovoljan jedan školski  čas. Pomoću testova koje su djeca uradila prije predavanja  vidjeli smo da djeca imaju minimalna procenat znanja o zanimanju vatrogasac, važnim telefonskim brojevima i postupcima prilikom požara. Pomoću testova koji su djeca uradila nakon našeg  predavanja dobili smo veliki procenat tačnih odgovora što je dobar pokazatelj da su predavanja bila uspješna.
Ukupan broj testirane djece u svih devet škola je prije predavanja  666 i poslije predavanja 699.Rezultate testiranja  mogu se vidjeti iz zbirne tabele i rezultata testiranja po školam prije i poslije predavanja.
U razgovoru sa zaposlenicima u školama  uvidjeli smo da su nedovoljno upoznati sa problemima iz oblasti zaštite od požara (kao naprimjer upotreba vatrogasnog aparata za gašenje početnih  požara).
Predavnjima je ukupno prisustvovalo oko 2159 djece i oko 99 nastavnika. Od toga 1094 dječaka i 1065 djevojčica.
Plan udruženja je da ovaj projekat u Kantonu Sarajevo realizira za četiri (4) godine kroz sve osnovne škole, tako da ne bi bilo generacije koja bi bila izvan ovog projekta, tj. da bi projekat svake godine bio realiziran u petnaest (15) osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.
Na predavanjima smo imali goste, predstavnike ispred: „Ministarstva sigurnosti BIH“, „Save the Children Norway“, „ Republičke uprave CZRS“, grupa studenat sa  Pedagoškog fakulteta Sarajevo i  pojedinih medija.
 Pilot projekat „Mali vatrogasci“ je pokazao izvaredne rezultate, pa samim tim u sradnji sa „Ministarstvom sigurnosti BIH“ trebao bi da se izvodi na teritoriji čitave BIH.
Kako bi bili sigurni da su djeca savladala ove teme potrebno je sa djecom ponavljati  ove teme i narednih  školskih  godina, jer  cilj ponavljanja je postizanje trajnog  znanja. Imamao u planu ovaj projekat  sprovesti  i u svim ostalim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo a i šire.

Klikni na brošuru!

 

_________________________________________________________________________________________________

Udruženje je ostvarilo saradnju sa Ministarstvom sigurnosti BiH- sektorom za zaštitu i spašavanje tako što je ustupilo  svoju metodičko – didaktičku obuku i pripremu za čas Vatrogasci -naši prijatelji  i uz podršku organizacije “Save the Children” doradili sa komisijom koja je formirana od predstavnika  Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalne uprave civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Odjela za javnu sigurnost Brčko Distrikt BiH i članovi udruženja za zaštitu od požara i zaštitu okoliša/životne sredine “Mali vatrogasci”. Ovaj dokument  je štampan u određenom broju primjeraka i distribuiran civilnoj zaštiti i vatrogasnim strukturama u Bosni i Hercegovini kao neobavezujući dokument čija se primjena preporučuje u izvođenju obuke djece iz oblasti zaštite od požara.

Klikni na brošuru!

_________________________________________________________________________________________________

Porodični dan - Family day

Radionica "VATROGASCI NAŠI PRIJATELJI"

25. August 2012.

I ove godine, u prelijepom ambijentu Vilsonovog šetališta održan je 7. tradicionalni veliki porodični dan kojeg je organizirala Općina Novo Sarajevo. 
Brojni građani sa svojim porodicama danas su uživali u raznovrsnim i jako zanimljivim sadržajima, a sve sa ciljem promoviranja osnovnih vrijednosti porodice, kao ćelije zdravog društva.
Djeca, ali i oni nešto stariji danas su učestvovali u kreativnim i edukativnim radionicama koje su za njih pripremili Udruženje “Mali vatrogasci” zajedno sa DVD Novo Sarajevo.

Slike možete pogledati "OVDJE"

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Predstavnici Udruženja za zaštitu od požara i zaštitu okoliša /životne sredine“Mali vatrogasci“ na dvodnevnom seminaru/radionici o obrazovanju u kriznim situacijama.

U Sarajevu je 20 i 21. septembra održan dvodnevni seminar/radionica o obrazovanju u kriznim situacijama. Seminar su organizovali Ministarstvo sigurnosti i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku UNICEF-a i organizacije Save the Children. Učesnici seminara su predstavnici entitetskih i kantonalnih ministarstava obrazovanja, predstavnici Odjela za obrazovanje Brčko distrikta, entitetskih uprava civilne zaštite, Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta, kao i predstavnici drugih organizacija i institucija u Bosni i Hercegovini. Tokom dvodnevnog seminara predstavljeni su međunarodni standardi u ovoj oblasti, scenariji kriznih situacija kao što su poplave, požari i slično te uticaj kriznih situacija na djecu i mlade i koordinacija obrazovanja u takvim slučajevima.

Slike možete pogledati "OVDJE"

 

________________________________________________________________________________________________

 

REALIZACIJA PROJEKTA „VATROGASCI NAŠI PRIJATELJI“

U sklopu projekta VATROGASCI NAŠI PRIJATELJI  u periodu od 01.12. - 31.12.2012. godine realizovano je predavanje u tri osnovne škole Kantona Sarajevo i to:

  1. Osnovna škola „Alija Nametak“- Općina Centar (slike možete pogledati "OVDJE")
  2. Osnovna škola „Grbavica 1“- Općina Novo Sarajevo (slike možete pogledati "OVDJE")
  3. Osnovna škola „Saburina“ -  Općina Stari Grad. (slike možete pogledati "OVDJE")

U navedene tri škole predavanjima je prisustvovalo 780 učenika (404 dječaka i 376 djevojčica) i  38 nastavnika. 
Predavanja  u sve tri škole za vrijeme trajanja projekta  „Vatrogasci naši prijatelji“ su ostvarila pozitivne reakcije kod učenika i nastavnog osoblja. Učenici su bili zainteresovani i interaktivno učestvovali u predavanju, tako da nam je u pojedinim školama bio nedovoljan jedan školski  čas.

 

NASTAVAK REALIZACIJE PROJEKTA „VATROGASCI NAŠI PRIJATELJI“

Udruženje za zaštitu od požara i zaštitu okoliša/životne sredine „Mali vatrogasci“ iz Sarajeva, dana 21.02.2013 godine održalo je edukativni čas u sklopu projekta „Vatrogasci naši prijatelji“, učenicima Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo.Tokom edukacije učenici i njihovi nastavnici su upoznati sa različitim situacijama tokom požara i kako se u takvim situacijama ponašati. (slike možete pogledati "OVDJE")

 

U sklopu projekta "VATROGASCI NAŠI PRIJATELJI"  i uz finansisku pomoć Općine Novo Sarajevo realizovana su predavanje u osnovnim školama na području Općine Novo Sarajevo i to:
Osnovna škola „Pofalići“ - Općina Novo Sarajevo;
Osnovna škola „Isa-beg Ishaković“ Općina Novo Sarajevo;
Osnovna škola „Velešićki heroji“ Općina Novo Sarajevo (slike možete pogledati "OVDJE");
Predavanjima je prisustvovalo 385 učenika od I – V razreda.

 

Dana 24.08 .2013  od 10 do 17 sati održan je Osmi porodični dan u Vilsonovom šetalištu. Cilj ovog velikog porodičnog druženja je pružiti građanima jednodnevnu zabavu, edukaciju, rekreaciju i upoznavanje sa organizacijama i udruženjima sa područja općine Novo Sarajevo.

Predstavnici udruženja “Mali vatrogasci” bili su učesnici i ove godine  sa svojim kreativnim i edukativnim radionicama. 

________________________________________________________________________________________________

Mišljenja direktora osnovnih škola o projektu "VATROGASCI NAŠI PRIJATELJI" kliknite ________________________________________________________________________________________________

Predstavnici udruženja “Mali vatrogasci” bili su učesnici radionice za smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost djece u Tuzli 19.03.2013.

U okviru projekta “Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost djece“, kojeg provodi Unicef BiH u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Općinom Tuzla i gradom Bijeljina, u Tuzlu je održana trodnevna radionica za smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost djece.
Projekt finansira USAID/OFDA (Ured za pomoć stranim državama u slučaju katastrofa), a cilj je podizanje javne svijesti o katastrofama i načinima smanjenja rizika, te promoviranje sigurnosti djece, naročito putem škola.
Poseban naglasak radionice je osiguranje sigurnosti djece u općini Tuzla, te će se skrenuti pažnja na neophodnost zaštite i adekvatne pripreme u slučaju vanrednih situacija.